COVID 19 vierde golf


De afspraken gepland in de Oogartsenpraktijk aan de Waversesteenweg 6 in Lier kunnen momenteel gewoon doorgaan.

We nemen alle mogelijke veiligheidsmaatregelen om de gezondheid van patienten, personeel en artsen maximaal te beschermen en uw bezoek aan de praktijk veilig te laten verlopen.

Richtlijnen voor afspraken :

Indien u een vermoeden heeft van een Covid 19 besmetting of onder een quarantaine maatregel valt , dan vragen we u om de geplande afspraak tijdig te annuleren , dit ter bescherming van de hele omgeving .

In alle andere gevallen kunnen geplande afspraken doorgaan en ook nieuwe afspraken gemaakt worden via 03 489 15 64 of via mail : info@oogartsenpraktijk.be

Indien u vragen heeft over een oogprobleem of een afspraak wenst, aarzel niet om ons te contacteren. We geven telefonisch advies of plannen een afspraak in.

Vriendelijk verzoek om de volgende voorzorgsmaatregelen zeker in acht te nemen :

    Wij vragen om bij voorkeur alleen te komen of maximaal met een begeleider per patient.
    Indien er meerdere wachtende patienten zijn, zullen de nodige maatregelen genomen worden om social distance maximaal te bewaken : kom op tijd, bent u toch te vroeg wacht dan bij voorkeur in de wagen.
    Wij vragen aan iedereen een eigen mondmasker te dragen bij uw bezoek aan de oogartsenpraktijk en eveneens om de handen te ontsmetten bij het binnenkomen

Wij nemen van onze kant uit alle nodige voorzorgsmaatregelen om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen , zoals ontstmetting en afstandsregeling.

Geplande chirurgische ingrepen :

De oogheelkundige ingrepen gepland in het Oogheelkundig Centrum Lier en in het HeiligHart Ziekenhuis te Lier gaan gewoon door, tenzij we telefonisch met u contact opnemen om deze planning te wijzigen.

We danken u voor uw begrip.

Het team van de Oogartsenpraktijk Lier
02 januari 2022