OrthoptieWat is orthoptie ?

Een orthoptist voert paramedische handelingen uit in de oogzorg,
meestal in samenwerking met de oogarts.

Orthoptie betekent letterlijk “recht zien”.

Tot de specifieke taken van de orthoptist behoren:

1. Het onderzoek van scheelzien en dubbelzien bij kinderen en volwassenen (strabisme)
Onderzoek van de oogstand, de samenwerking van de ogen,
het dieptezicht, en de oogbewegingen.
Aanpassen van prismacorrecties bij dubbelzien of leesproblemen.

2. Het meten van de gezichtsscherpte en het refractie-onderzoek bij kinderen
en het opsporen en behandelen van een lui oog (amblyopie)

3. Het adviseren van hulpmiddelen bij slechtziendenHet orthoptisch onderzoek bij kinderen ?

De orthoptiste bekijkt de oogstand zowel bij het fixeren in de verte als kortbij. Er wordt gekeken naar de stand van de beide ogen in alle blikrichtingen evenals naar de werking van elke oogspier  bij het rondkijken in verschillende richtingen.
Dde samenwerking van de beide ogen (dieptezicht) wordt onderzocht.
Het zicht van elk oog afzonderlijk wordt gemeten, met een test die speciaal afgestemd is op de leeftijd van het kind.
Bij een eerste onderzoek wordt er steeds een refractieonderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt gemeten of een bril al dan niet noodzakelijk is. Er wordt een druppel aangebracht in beide oogjes, die ervoor zorgt dat de lens niet meer kan accommoderen (bol trekken om scherp te stellen). Zo kan op een objectieve manier gemeten worden of het oog een brekingsafwijking  vertoont . De druppels moeten een half uur inwerken vooraler de meting kan gebeuren. Door de druppels zal de pupil wijd worden en wordt het zicht een tijdje wazig. Dit is van voorbijgaande aard, maar kan tot 24 uren nawerken, afhankelijk van de soort druppels die gebruikt worden.

Na het orthoptisch onderzoek wordt het kind onderzocht door de oogarts.  Aan de hand van de resultaten wordt bepaald welke behandeling er nodig is en wordt besproken hoe de verdere opvolging best gebeurt.Slechtziendheid / Low vision

Wanneer het zicht niet meer kan verbeterd worden door medische behandelingen en een gewone bril niet meer helpt, is het vaak moeilijk om toch de dagelijkse bezigheden te kunnen verderzetten: activiteiten als de krant lezen, TV kijken, een kruiswoordraadsel invullen… worden moeilijker of soms zelfs onmogelijk.
In sommige gevallen kunnen hulpmiddelen zoals een loepe, een speciale loepebril , een filterbril …hierbij nuttig zijn .
De orthoptiste geeft u advies over hulpmiddelen, aanpassingen van contrast en verlichting,… en kan u adviseren over het zo optimaal mogelijk leren benutten van uw restzicht.Uw specialist

Liesbet Dierickx - orthoptiste
Onderzoek van strabisme bij kinderen en volwassenen – opvolging amblyopie – prisma aanpassing bij dubbelzien – advies hulpmiddelen low vision