Glaucoom

Glaucoom is een aandoening van de oogzenuw. Hierbij sterven er geleidelijk aan meer en meer oogzenuwvezels af. Dit kan leiden tot onomkeerbare defecten in het gezichtsveld. Op lange termijn kan dit evolueren naar een tunnelzicht en kan blindheid ontstaan. Als patiënt merkt u de symptomen pas vanaf een vergevorderd stadium. Daarom is tijdige opsporing/screening van belang. Een jaarlijks oogonderzoek is aangeraden voor alle personen met een verhoogd risico.normalvision kind kleur.jpg (9769 bytes)
glaucoma.jpg (12581 bytes)
glauc hoge druk kleur.gif (40715 bytes)

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een aandoening van de oogzenuw. Hierbij sterven er geleidelijk aan meer en meer oogzenuwvezels af. Dit kan leiden tot onomkeerbare defecten in het gezichtsveld. Op lange termijn kan dit evolueren naar een tunnelzicht en kan blindheid ontstaan. Als patiënt merkt u de symptomen pas vanaf een vergevorderd stadium. Daarom is tijdige opsporing/screening van belang. Een jaarlijks oogonderzoek is aangeraden voor alle personen met een verhoogd risico.
Glaucoom bestaat in twee vormen;  open hoek glaucoom en gesloten hoek glaucoomHoe wordt glaucoom vastgesteld?

Onderzoeken die van belang zijn bij glaucoom:

 • Oogdrukmeting: dit kan op verschillende manieren
 • Fundoscopie: hierbij kijkt de oogarts naar het uiteinde van de oogzenuw, aan de binnenzijde van het oog
 • OCT papil/RNFL: met deze beeldvormingstechniek wordt de oogzenuw en de zenuwvezellaag gemeten en wordt de evolutie ervan opgevolgd. Dit wordt vergeleken met personen van dezelfde leeftijd, geslacht en ras.
 • Gezichtsveldonderzoek: hierbij wordt de functie van de oogzenuw getest. Dit dient minstens één keer per jaar herhaald te worden bij patiënten met een verhoogd risico.
 • Gonioscopie: na druppelverdoving wordt er, door middel van een speciaal glaasje, nagegaan of het om een open of een gesloten voorste oogkamerhoek gaat.
 • Pentacam: met deze beeldvormingstechniek kan de diepte van de voorste oogkamer gemeten worden. Dit is van belang om het risico op een gesloten hoek glaucoom in te schatten. Hiermee kunnen we ook de dikte van het hoornvlies meten. Een erg dun hoornvlies betekent een verhoogd risico op de ontwikkeling van glaucoom.


Glaucoma Tonometry_t.jpg (1483 bytes)


Vormen van glaucoom en de behandeling

Open hoek glaucoom
Dit is de meest voorkomende, vaak chronische vorm van glaucoom. Geleidelijk ontstaat er aantasting van de oogzenuw.
Er bestaan verschillende risicofactoren voor het ontwikkelen van open hoek glaucoom. De meest voorkomende is een hoge hoogdruk. Dit ontstaat door een onevenwicht tussen aanmaak en afvoer van het oogkamervocht. Doordat de druk binnenin het oog te hoog is, is er een verminderde bloeddoorstroming naar de oogzenuw. Hierdoor worden zuurstof en voedingsstoffen minder goed aangevoerd, waardoor de zenuwvezels afsterven.

Andere risicofactoren zijn onder andere:

 • Leeftijd boven 40 jaar
 • Aandoeningen aan hart en bloedvaten
 • Sterk bijziend
 • Afrikaanse afkomst
 • Gebruik van cortisone bevattende geneesmiddelen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de behandeling van open hoek glaucoom. Meestal wordt er eerst gestart met oogdruppels, eventueel een combinatie van verschillende oogdruppels. Indien deze behandeling onvoldoende werkt, of bij vergevorderde stadia, wordt er een laserbehandeling overwogen of wordt er over gegaan tot een chirurgische ingreep.

Gesloten hoek glaucoom

Deze vorm van glaucoom kent zowel een acuut als een chronisch verloop.
Bij de acute vorm ontstaat er op zeer korte tijd een erg hoge oogdruk tengevolge van een plots volledig gesloten voorste oogkamer en dus ook een afgesloten afvoer van het oogkamervocht.
Dit gaat gepaard met een plotse hevige pijn, slecht zicht, een rood oog en misselijkheid.
Door middel van medicatie (oogdruppels, medicatie en/of baxters) wordt er getracht om de oogdruk zo snel mogelijk te verlagen. Vervolgens wordt er een gaatje in het irisweefsel (regenboogvlies) gemaakt met behulp van een laser.

Bij de chronische vorm ontstaan er kleine kortstondige episodes van eventueel een rood oog, ongemak, witte kringen rondom lichtbronnen (halo’s), daling van gezichtsscherpte en hoofdpijn.

Verhoogde risicofactoren zijn onder meer:

 • Aziatische afkomst
 • Sterke verziendheid
 • Familiale belasting
 • Gevorderde leeftijd

Als de oogarts met een speciaal onderzoeksglaasje naar de voorste oogkamer hoek kijkt (gonioscopie), kan hij/zij zien in welke mate de voorste oogkamer hoek en dus ook de afvoerweg vernauwd is. Hierbij kan een preventieve laserbehandeling voorgesteld worden, waarbij er een gaatje in het irisweefsel gecreëerd wordt. Eens dat deze opening in het irisweefsel gemaakt is, wordt het risico op een gesloten hoek glaucoom erg laag.Uw specialist

Dr. J. Magnus